Vi tager sikkerhed og arbejdsmiljø seriøst.

Nedenstående er taget fra Arbejdstilsynets hjemmeside

 

 

Krav til virksomheder, der ønsker at opnå et arbejdsmiljøcertifikat

 

Der må ikke være væsentlige arbejdsmiljøproblemer

Hvis en virksomhed skal opnå et arbejdsmiljøcertifikat, må der ikke være arbejdsmiljøproblemer på væsentlige områder i virksomheden. At problemet er væsentligt vil sige, at Arbejdstilsynet vil kunne give et påbud, fordi arbejdsmiljøloven på området er overtrådt.
Krav til virksomhedens egenindsats

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at alle virksomheder skal opfylde en række krav om egenindsats, fx inddragelse af medarbejderne i arbejdsmiljøspørgsmål, etablering af sikkerhedsorganisation og udarbejdelse af arbejdspladsvurdering.

For at opnå et arbejdsmiljøcertifikat skal virksomhedens egenindsats være på et højt niveau. Det vil sige, at egenindsatsen skal være på et niveau, der ligger udover arbejdsmiljølovens krav. Virksomheden skal således også opfylde disse krav:

  • Virksomheden skal have en arbejdsmiljøpolitik
  • Sikkerhedsorganisationens formand skal være fra virksomhedens øverste ledelse
  • Virksomheden skal have retningslinjer for oplæring og instruktion af medarbejderne
  • Virksomheden skal inddrage arbejdsmiljøhensyn i sin planlægning
  • Virksomheden skal gennemføre ulykkesundersøgelse og forebyggelse
  • Virksomheden skal gennemgå arbejdsmiljøet

* Virksomheden skal have retningslinjer for information om arbejdsmiljøforhold.

 

Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

Virksomheden skal for at opnå et certifikat kortlægge det psykiske arbejdsmiljø. Kortlægningen skal bruges som dokumentation for, om der er væsentlige psykiske arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Det skal kunne dokumenteres overfor det inspektions- eller certificeringsorgan, der skal vurdere virksomhedens arbejdsmiljø.

 

Krav til virksomhedens arbejde med sundhedsfremme og rummeligt arbejdsmarked

Kravene om sundhedsfremme og rummeligt arbejdsmarked gælder ikke for virksomheder, der vil certificeres efter DS/OHSAS 18001.

Virksomheden skal have besluttet, hvordan den vil arbejde med initiativer til sundhedsfremme og hvordan den konkret vil arbejde for et rummeligt arbejdsmarked. Beslutningen herom skal træffes i samarbejde med medarbejderne eller deres repræsentanter.

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk