top of page

Malerafdeling

Maler

Al form for professionelt malerarbejde løses af Aage Christiansen & Søn ApS, der har fælles administration og adresse med V.B. Byggeindustri A/S.

 Aage Christiansen & Søn

Maler

Vi løser opgaver for både private, offentlige institutioner og virksomheder

Malerarbejde er altid noget man gerne vil have udført hurtigt, da lokalerne normalt ikke er brugbare før vi rykker ud igen. Derfor er det vigtigt at samarbejde med et malerfirma, som yder en rigtig god service, overholder deres aftaler og som løser opgaverne til tiden – og det kan vi stå inde for, at Aage Christiansen & Søn gør.

Praktisk og økonomisk gør vi meget ud af at tænke os om, så du får mest muligt for pengene uden at gå på kompromis med kvaliteten. For os er den rigtige pris altid en fair pris.

Som en del af teamet under V.B. Byggeindustri er vi vant til at arbejde under pres, da malerarbejdet ofte er den sidste del af byggefasen. Vores kompetente og servicemindede medarbejdere er derfor aldrig blege for at arbejde over, når det kniber, så de lovede tidsterminer kan overholdes.

Derfor er Aage Christiansen & Søn en fast samarbejdspartner for mange nordsjællandske og Københavnske virksomheder.
 

Enrigtigmaler

Garantiordning for privatpersoner

Som medlem af Danske Malermestre er du som privatperson dækket af vores fælles garantiordning, hvis vi mod forventning ikke skulle aflevere et ordentlig stykke arbejde:

 

Det dækker Garantiordningen

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

1. Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
2. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

bottom of page